Mohlo by Vás zajímať...
Vykurovanie
Elektrická energia
Voda
Stavebné prvky
Aktívny dom
Fotovoltaicke clanky
vodneelektrarne

Solárne články

Veterné elektrárne
Vodné elektrárne
Úsporne osvetlenie
         
 
Orientačná cena: od 1 700 Eur -(Bez stožiara). Nominálny výkon 1000W, pri 6m/s 200W.
Nominálny výkon: od 300W do 20 kW - domáce veterné mikroelektrárne
Návratnosť: 7 - 10 rokov
Spotreba domácnosti je: 170-210kWh/mesiac - 4 členná domácnosť, dom 170m2. Elektrina sa používa na varenie. Toto pokryje agregát s výkonom cca 5kW
Životnosť: neuvedené
Popis technológie: Vietor prostredníctvom lopatiek roztáča rotor v alternátore a vytvára elektrickú energiu.
   
   
   
Výhody   Nevýhody
- Energia z vetra je zdarma   - Schvaluje stavebný úrad
- Nezávyslosť na centrálnych zdrojoch   - Hluk
- Energia je priateľská k prírode   - Vizuálny zásah do krajiny
- Jednoduchá inštalácia   - Agregát musí byť vo výške až 8 - 12m, minimálne 3m nad prekážkami, aby vrtula zachytila laminárne prúdenie
     
     
     
Zapojenie veternej elektrárne do kombinácie so solárom Príklady domácich veterných elektrární Hore zľava: Horizontálne: BLACK300, HYE 1000, WINDTRONICS VT6500, SKYSTREAM 3,7, HUMMER 10kW, Vertikálna: ROPATEC 6kW 
 
         
Obmedzenia pri výstavbe domácej veternej elektrárne:
Laminárne prúdenie
 • ročná priemerná rýchlost musí byt aspon 4 m.s -1 vo výške 10 m;
 • umiestnenie lokality (komplikáacie a obmedzenia v chránenom území);
 • vhodné geologické podmienky pre základy (nebezpecná seizmicita);
 • vzdialenost el. vedenia vysokého a nízkeho napätia (min. do 1km);
 • dostatocná vzdialenost od obydlí – hluk, možnost rušenia telekomunikácií)

Zásady pri výbere domácej veternej elektrárne:

 • smerodajný nie jemaximálny nominálny výkon ale výkon pri nižších rýchlostiach vetra. (dva modely s max. výkonom 1kW môžu mať pri 8m/s rozdiel až 200w)
 • hladina hlučnosti
 • Zistite si čo chcete napájať a podľa tojho zvolte typ a výkon vet. elelktrárne

     
Čo s vyrobenou energiou?  
 • Predaj do siete
 • Vyhrievanie teplej vody pomocou špirál
 • Temperovanie chaty
 • 200W dokáže:- nabiť za 24h 2 akumulátory 12V/160Ah, - osvetliť 8 úsporných žiaroviek, prípadne 24 diódových žiaroviek , - prevádzka televízie, rádia, chladničky, obehového čerpadla, plynového kotla...
 
 
 
         
Mapa veterných podmienok SR. Šípky určujú silu a smer vetra.

 

         
 
         
         
         

 

 

 

 

 

Aké sú úniky tepla z domu?
Orientačné grafy spotreby energií v domácnosti.
spotreba energie
 
.riger.sk