Mohlo by Vás zajímať...
Vykurovanie
Elektrická energia
Voda
Stavebné prvky
Aktívny dom
Fotovoltaicke clanky
veternaelektraren
vodneelektrarne

Solárne články

Veterné elektrárne
Vodné elektrárne
Úsporne osvetlenie
         
Čo s vyrobenou energiou?      
1 watt
za deň nabije akumulátorek digitálneho fotoaparátu, videokamery, mobilného telefónu alebo ručné CB vysielačky.
po celodennom ukladania energie do akumulátora 6V / 5Ah (akum. nie je za jeden deň úplne nabitý!) vydrží denne svietiť 4,5 hodiny žiarivkou 4W s meničom
za tri týždne plne nabije akumulátor 12V / 45Ah
vystačí na trvalé napájanie menšieho rádioprijímače
umožní trvalo svietiť jednou malou žiarovkou 3,2V / 0,3A

Vhodný generátor alebo dynamo - upravený krokový motorček, upravený hnací motor disketovej alebo CD mechaniky, bicyklovej dynamko opatrené guličkovými ložiskami.


10 wattov
umožní prevádzku dvoch malých ventilátorků (prům.90 mm) na ventiláciu miestnosti, pivnice alebo vysúšanie podpodlahového priestoru
umožní prevádzku elektroosmotického vysušovaniu stien vlhké budovy
umožní nepretržite svietiť žiarovkou 12V / 10W
za deň nabije akumulátor 12V / 15Ah
umožní trvalú prevádzku štandardnej CB základňové rádiostanice v spolupráci s malým oloveným akumulátorom 12V / 7Ah (spotreba pri príjme 0,2..0,5A, pri vysielaní cca 1,5A).
po celodennej akumuláciu do oloveného akumulátoru najmenej 12V / 45Ah môžete 2 hodiny svietiť halogénovou žiarovkou až 100W.
za týždeň nabije akumulátor 12V / 100Ah z ktorého je možné cez víkend napájať všemožné spotrebiče
priamym mechanickým pohonom pomocou membránovej pumpy načerpá 1000 ltr. vody za deň do výšky až 8 metrov

Vhodný generátor alebo dynamo - upravený väčší krokový motor, skupina niekoľkých mechanizmov z bicyklového dynamka zostavená na jednej osi, upravené magneticko z mopedu ai.


20 wattov
umožní prevádzku CB vysielacej stanice (základňovej) priamo bez akumulátora
umožní nepretržite svietiť úspornými žiarivkami s meničom
umožní nepretržite svietiť žiarovkou 12V / 21W
za deň takmer nabije akumulátor 12V / 35Ah
po celodennej akumuláciu do oloveného akumulátoru najmenej 12V / 45Ah môžete 4 hodiny svietiť halogénovou žiarovkou až 100W.
za týždeň nabije dva paralelne spojné akumulátory 12V / 100Ah z ktorých môžete cez víkend priamo napájať najrôznejšie spotrebiče alebo menič na 230V.

Vhodný generátor alebo dynamo - upravené magneticko z mopedu, previnutie elektromotorček z autoventilátoru.


50 wattov
za deň nabije akumulátor 12V / 65Ah
umožňuje trvale svietiť dvoma žiarovkami 12V / 21W alebo dvoma 14W žiarivkami s meničom
umožňuje trvalú prevádzku Autokozmetika, menšie prenosné televízie, Hi-Fi veže ai.
umožňuje trvalú prevádzku cirkulačného ventilátora krbových kachlí pre vykurovanie susedných miestností teplým vzduchom
priamym mechanickým pohonom môže čerpať piestovou alebo piestovou pumpou studničnej vodu pre napájanie dobytka alebo do vodojemu
priamym mechanickým pohonom s úsporným prevodom môže mechom alebo ventilátorom dmýcht vzduch do pece či vyhne, zvládne pohon väčšieho včelárskeho medomet ai. Menšie piestovou pumpou vytlačí vodu do viac ako 50 metrov.
Vhodný generátor alebo dynamo - autoalternátor s rotorom opatreným permanentným magnetom.
100 wattov
za 24 hod. úplne nabije akumulátor 12V / 160Ah
v spolupráci s elektrorozvodnou sieťou čiastočne zníži spotrebu malej domácnosti.
umožní osvetlenie až štyrmi úspornými žiarivkami
umožní prevádzku menšieho moderného televízora
umožní prevádzku absorbčný chladničky v neelektrifikovaných oblastiach
umožní prevádzku obehového čerpadla kúrenia, slnečných kolektorov alebo plynového kotla bez závislosti na elektrickej sieti
umožní prevádzku rozhlasového zariadenia na pretekoch, súťažiach a pri táborových súťažiach
priamym mechanickým náhonom umožňuje pohon hrnčiarskeho kruhu alebo vírivé práčky (s vrtuľkou na stene). Menšie piestovou pumpou vytlačí vodu do viac ako 100 metrov.

Vhodný generátor alebo dynamo - dvouuhlíkové dynamo zo staršieho auta alebo traktora (Zetor 25), autoalternátor z "Maluch" alebo "kačky".


200 wattov
za 24 hod. úplne nabije 2 akumulátory 12V / 160Ah
v spolupráci s elektrorozvodnou sieťou takmer úplne pokryje spotrebu malé domácnosti (vo dne odber zo siete s znížený o výkon MVE, v noci MVE vracia do siete), ak vykurovanie a ohrev úžitkovej vody v domácnosti je zabezpečený palivami.
umožní osvetlenie úspornými žiarivkami a prevádzka kompresorovej chladničky v neelektrifikovaných oblastiach
priamym mechanickým náhonom umožní pohon jednolisté rámové píly (pôvodne ručné) na rezanie klád a konárov na palivové drevo alebo vírivé šnekové práčky.

Vhodný generátor alebo dynamo - autoalternátor z osobného auta alebo čtyruhlíkový dynamo z vozidiel Škoda, prípadne malý trojfázový elektromotor s kotvou nakrátko vo funkcii asynchrónneho generátora pre dodávku do siete.


500 wattov
v spolupráci s elektrorozvodnou sieťou úplne pokryje spotrebu väčšie domácnosti (vo dne odber zo siete s znížený o výkon MVE, v noci MVE vracia do siete), ak jej vykurovanie a ohrev úžitkovej vody je zabezpečený pevnými alebo plynými palivami.
za 24 hod. ohreje 190 ltr. vody na 60 o C.
za mrazu zabráni vymrznutiu pivnice
umožní prevádzku rádia, televízie, chladničky, počítače alebo plného osvetlenie menšie chaty či chalupy
pri občasnej spolupráci s benzínovým agregátom 2kW umožní elektrifikácia dom v necivilizované oblasti
priamym mechanickým náhonom umožní prevádzku sústruhu na drevo, dlabačky, malé vyrezávací pásové píly alebo bubnové práčky.
Vhodný generátor alebo dynamo - dynamo zo starších typov nákladných automobilov a autobusov, prípadne vojenskej techniky, staršie osvetľovacie dynamo zo mlyna, malý trojfázový elektromotor s kotvou nakrátko vo funkcii asynchrónneho generátora pre dodávku do siete.
1 000 wattov
v spolupráci s elektrorozvodnou sieťou pokryje spotrebu domácnosti, vrátane ohrevu úžitkovej vody, ak jej vykurovanie je zabezpečené pevnými alebo plynými palivami.
pri miernom prešetrovaní a pri vhodnom rozložení špičkovej spotreby zabezpečia elektrickú nezávislosť chalupy alebo podobného rekreačného objektu (svetlo, rádio, televízia, chladnička, plynový kotol, vírivá pračka bez ohrevu vody, odstredivka, menej náročné druhy ručného náradia)
odstredivým čerpadlom načerpá 120000 liter. za deň do výšky 30 metrov.
za 24 hod. ohreje 390 ltr. vody na 60 o C.
priamym mechanickým náhonom umožní pohon menšieho drviče konárov či šrotovky, pásového dopravníka ai.

Vhodný generátor - malý trojfázový elektromotor s kotvou nakrátko vo funkcii asynchrónneho generátora pre dodávku do siete alebo malý synchrónny generátor z vojenskej techniky.


2 000 wattov
pri dodávke do siete zarobí okolo 2500, -Sk za mesiac
pri vhodnom rozložení špičkovej spotreby zabezpečia elektrickú nezávislosť menšie domácnosti alebo chalupy (svetlo, rádio, televízia, chladnička, mikrovlnka, autom.pračka, žehlička, čerpadlo na vodu, plynový kotol, elektrické ručné náradie, miešačka na maltu, menšie kompresor) v neelektrifikované oblasti
zaistí vykurovanie v jednom väčšom alebo dvoch malých izbách
pri napájaní pomocného elektrokotla zabráni zamrznutiu rodinného domčeka cez zimu (pri odstavenom vykurovanie palivami)
priamym mechanickým pohonom je možné poháňať závlahové čerpadlo, malú okružnú pílu alebo iné drevoobrábacie stroje

Vhodný generátor - bežný trojfázový elektromotor s kotvou nakrátko vo funkcii asynchrónneho generátora pre dodávku do siete alebo malý synchrónny generátor z vojenskej techniky.
4 000 wattov
pri dodávke do siete získate okolo 3300, -Sk za mesiac, pri napájaní domácnosti alebo firmy ušetríte viac než dvojnásobok (záleží na nákupnom tarife)
môžete vykurovať až tri menšie miestnosti o svietení nehovoriac
v spolupráci so sieťou umožní prevádzku menšie vypaľovacie piecke na keramiku
priamym mechanickým pohonom je možné poháňať väčšie závlahové čerpadlo, malý katr alebo pásovú kmeňovú pílu

Vhodný generátor - stredná trojfázový elektromotor s kotvou nakrátko vo funkcii asynchrónneho generátora pre dodávku do siete.


6 000 wattov
pri dodávke do siete získate okolo 5000, -Sk za mesiac
v spolupráci s elektrorozvodnou sietí je možné uhradiť priemernú celodení spotrebu elektriny 10 až 30 bytových jednotiek, ak sú vykurované neelektrickým spôsobom
výkon stačí na vykurovanie 3 až 4 izieb alebo jednej väčšej spoločenskej miestnosti
je možné ohrievať menšie krytý bazén
priamym mechanickým pohonom je možné poháňať veľké závlahové čerpadlo alebo katr či kmeňovú kotúčovú pílu, lis na drevené brikety ai.

Vhodný generátor - stredná trojfázový elektromotor s kotvou nakrátko vo funkcii asynchrónneho generátora pre dodávku do siete.


10 000 wattov
pri dodávke do siete získate okolo 320, -Eur za mesiac
v spolupráci s elektrorozvodnou sietou je možné uhradiť priemernú celodennú spotrebu elektriny 16 až 40 bytových jednotiek, ak sú vykurované neelektrickým spôsobom
je možné vykurovať jeden malý domček
priamym mechanickým pohonom je možné poháňať menšie valcový obilný mlyn alebo stredne veľký katr, prípadne lis na drevené brikety, kovoobrábacie stroje ai.

Vhodný generátor - väčšia trojfázový elektromotor s kotvou nakrátko vo funkcii asynchrónneho generátora pre dodávku do siete.
Uvedeným výkonom mám na mysli výstupný výkon elektrárne už zbavený všetkých vnútorných odberov, usmerňovacích, regulačných strát a budiacich prúdov. Pri mechanických aplikáciách mám na mysli skutočný krútiaci výkon na hriadeli, už sprevodovaný na požadované otáčky. Čo do rôznorodosti využitia vodnej sily je ľudovej tvorivosti (v tom dobrom slova zmysle) cesta otvorená. Niektoré námety nájdu svoje uplatnenie pre zábavu na skautskom tábore (píla, elektrárničku, hrnčiarsky kruh), iné spríjemní bývanie v zapadnutých kútoch republiky (svetlo, práčka, chladnička, televízia) a niektoré možno zvýši rentabilitu niektoré živnosti (briketovačka, kúrenie, vysúšanie). Pri akejkoľvek aplikácii však pamätajte predovšetkým na bezpečnosť! Pozor tiež na zvýšené otáčky nezaťaženého stroje, dobré krytie remeňov a ozubených kolies. Nepodceňujte nízkonapäťové rozvody, všade použite správne dimenzované vodiče a poistky! Požiar ľahko spôsobí skrat živený aj úplne malým akumulátorom.
A za všetky tie, ktorí to myslia s vodnou energiou od srdca, by som poprosil - nepoužívajte vodný silu na kúrenie! "Roztočenie hriadeľ" má oveľa väčšiu cenu ako trochu tepla, ktoré sa stratami získate. Dajú sa s ním poháňať stroja aj generátory, navyše ho sprevádza nevratné opotrebenie. Na výrobu tepla slúži palivo. Vyrobíte Ak vodou elektrinu, ušetríte uhlia v tepelnej elektrárni (aj to uhlie, ktoré muselo zhorieť zbytočne navyše, aby sa elektrina dostala až k vám. Muselo pokryť účinnosť parných turbín, transformačné a prenosové straty). Potom môžete s kľudným svedomím otočiť plynovým kohútikom alebo nasypať plný uhliak do kachlí s vedomím, že v globále vlastne šetríte, pretože meníte palivo na teplo priamo v mieste spotreby as vyššou účinnosťou (ako to teplo, ktoré získate z elektriny). Ak chcete navyše urobiť niečo pre odvrátenie globálneho oteplenia, spaľujte treba drevo alebo inú biomasu. Predajom elektriny do siete získate pri rovnakom výkone podstatne väčšiu sumu, než prekúrite nakúpenými palivami.

 
         
         

 

 

 

 

 

Aké sú úniky tepla z domu?
Orientačné grafy spotreby energií v domácnosti.
spotreba energie
 
.riger.sk