Mohlo by Vás zajímať...
Vykurovanie
Elektrická energia
Voda
Stavebné prvky
Aktívny dom
veternaelektraren
vodneelektrarne

Solárne články

Veterné elektrárne
Vodné elektrárne
Úsporne osvetlenie
         
 
Orientačná cena: 8000 - 15 000Eur 4kWp systém- 16panelov (Pokryje spotrebu 4 členej domácnosti)
Účinnosť: 5 - 18%
Návratnosť: 7 - 10 rokov
Spotreba domácnosti: 170-210kWh/mesiac - 4 členná domácnosť, dom 170m2. Elektrina na varenie. Vykurovanie iným zdrojom.
Životnosť: 15 - 30 rokov
Popis technológie: Slnečné žiarenie dopadá na aktívnu vrstvu solárneho panelu, ktorá odvádza elektrinu cez usmerňovač nabíjania do batérií. AC invertor odvádza energiu z batérií do elektrickej siete.
   
   
   
Výhody   Nevýhody
- Energia zo slnka je zdarma   - Výška vstupnej investície
- Nezávyslosť na centrálnych zdrojoch   - Nízka účinnosť v zime
- Energia je priateľská k prírode   - Návratnosť závysí od spôsobu využitia
- Takmer bezúdržbové    
- Solárne panely sa dajú dodatočne dopĺnať    
     
     
Výroba energie zo solárnych článkov.   Fyzikálny princíp funkcie solárneho článku.
     
         
Typ systému Popis zloženia modulu
Účinnost v %
Miera degradácie za 1 Rok
Ekonomická návratnosť priemyselnej elektrárne (BA-Žilina)
EROEI (Elektráreň)
Kryštalický kremík

Monokryštalický kremík MK-Si

Polykryštalický kremík PK-Si

Hydrogenizovaný Multikryštalický kremík MuK-Si

13 - 18 %

11 - 15 %

13 - 17 %

0,36 %

0,64 %

neuvedené

8,1-9,6rokov

8,4-9,9rokov

neuvedené

7:0-5,8 : 1

6,7-5,6 : 1

neuvedené

Tenkovrstvový modul

1.Tenká vrstva - Hg+C/Na/Sn Amorfný kremík ASI

1.Tenká vrstva - Kadmium-Telúr CdTe

1.Tenká vrstva - Med-Indium-Gálium-Selén CIGS

5 - 10 %

12 - 16 %

12 - 17 %

neuvedené

0,40 %

0,96 %

neuvedené

6-7,2rokov

8,1-9,6rokov

neuvedené

9,0-7,5 : 1

7,0-5,8 : 1

Hybridný modul 2. Tenké vrstvy A+B - A/ a-Si B/ uc-Si
8 - 12 %
neuvedené
neuvedené
neuvedené
Organický modul Polovodicové polyméry OFV
5 %
neuvedené
neuvedené
neuvedené

Údaje v tabuľke sú len orientačné a majú informatívny charakter. Reálne údaje závysia od typu a kvality spracovania systému ako aj od početnosti a ceny jednotlivých prvkov.

 

 

         
Podmienky a využitie na Slovensku      

V našich zemepisných podmienkach je celková doba slnecného svitu bez oblačnosti zhruba 1200 – 2000 hodín ročne, v závislosti od výskytu hmiel a inverznej oblačnosti. Solárny systém pracuje aj vtedy, ked je obloha zatiahnutá – využíva difúzne a odrazené žiarenie. Panely by mali mať certifikát "qualified under IEC 61215 standards " , ktoré zaručujú mieru degradácie solárneho panelu.

         
       
       
       

Často kladené otázky

Kolko vyrobí 1 fotovoltaický panel elektrickej energie za rok?

Výroba z jedného fotovoltaického panelu je závislá na mieste jeho inštalácie. Obecne platí, že cím viac je miesto inštalácie južnejšie, tým viac elektrickej energie vyrobí. Všeobecne je možné povedat, že fotovoltaický panel s výkonom 240 Wp vyrobí ročne na území Slovenskej republiky 240 až 264 kWh elektrickej energie.

Kolko fotovoltaických panelov potrebujem pre dom so štvorclennou rodinou?

Počet fotovoltaických panelov pre inštaláciu na strechu rodinného domu nie je nicím obmedzen, okrem vlastnej velkosti strechy a jej "nosnosti". Vo väcšine prípadov platí, že zhladiska ekonomickej návratnosti je minimálna velkost (inštalovaný výkon) fotovoltaickej elektrárne cca 4 kWp, co predstavuje 16 fotovoltaických panelov. Pokial je ich inštalovaných viac, o to viac zarábam na výrobe „zelenej“ elektriny. 4 kWp systém pokryje spotrebu týchto spotrebičov:

Energeticky úsporné lampy 5ks
Televízor 2ks
DVD-Prehrávač 1ks
Ventilátor 2ks
Mala práčka 1ks
Vysávač 1ks
Nabíjačka na mobilný telefón 2ks
Počítač 1ks

Aká je životnost fotovoltaickej elektrárne (fotovoltaického systému)?

Životnost fotovoltaickej elektrárne je v pri použití kvalitných panelov renomovaných znaciek viac než 25 rokov. Systém podpory výkupu elektrickej energie vyrobenej z fotovoltaických panelov je nastavený a štátom garantovaný po dobu pättnástich rokov. Kvalitne realizovaná fotovoltaická elektráren vydrží pocas celej doby štátnej podpory, ako aj po jej skoncení.

Čo je potrebné brať do úvahy pri inštalácii fotovoltaickej elektrárne na rodinný dom?

Hlavným predpokladom je vhodná strecha pre inštaláciu fotovoltaickej elektrárne. Za vhodnú strechu môžeme považovat jednak šikmé strechy s orientáciou od juhovýchodu k juhozápadu. Sklon strechy by mal byt väcší než 20° a menší než 45°. V prípade rovných striech je na nich možné takmer vždy inštalovat fotovoltaickú elektráren. Dalším dôležitým faktorom pre správnu inštaláciu je neprítomnost akýchkolvek objektov, které by mohly tienit fotovoltaickým panelom ako napríklad komíny, stromy, susedné stavby, vikiere, atiky apod.

Kolko elektrickej energie musí vyrobit jeden panel, aby sa zaplatil?

Každý panel musí vyrobit tolko elektriny, aby pri súcasne garantovanom výkupnóm tarife bol projekt návratný zhruba po desiatich-jedenástich rokoch. V podmienkach Slovenskej republiky táto návratnost vychádza pre kvalitné panely Sanyo a SunPower.

Je nutné k výstavbe fixného systému na strechu stavebné povolenie?

Nie, stavebné povolenie nie je potrebné.

Sú fotovoltaické elektrárne efektívne?

Fotovoltaické elektrárne s kvalitnými panelmi sú jednoznacne efekttívnou investíciou Návratnostt projektov s fixnou inštaláciou je zhruba desat rokov, v prípade natácacích zariadení – trackerov – je návratnost asi osem rokov.

Kde sú najviac rozšírené fotovoltaické elektrárne v Európe?

Fotovoltaické elektrárne sú najviac rozšírené v Európskych krajinách kde panuje vysoké spolocenské povedomie o ochrane životného prostredia a ochrane klímy (Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Ceská republika) a taktiež juhoeurópských krajinách (Taliansko, Španielsko), kde  sú ideálne podmienky pre prevádzku fotovoltaických elektrární. Okrem Európy sú fotovoltaické elektrárne najviac rozšírené v Spojených štátoch, v Japonsku a v Austrálii.

Musím mat k predaju energie z fotovoltaickej elektrárne živnostenský list? Akým spôsobom je vedená administratíva?

Živnostenský list nie je nutný pre investíciu do fotovoltaických solárnych elektrární. Na prevádzku fotovoltaickej elektrárne je potrebné povolenie Úradu pre reguláciu sietových odvetví (tzv. URSO).

Je výnosnejšie investovat do značkových alebo neznačkových fotovoltaických panelov?

Použitie znackových panelov je jednoznacne výhodnejšie – a to nie len z dôvodu vyššej výnosnosti, kde panely znackových výrobcov dosahujú výrazne vyššíiu úcinnost ale taktiež z hladiska dodržania záruk. Panely znacky SunPower majú plnú desatrocnú záruku, co z nich robí  jediné panely na trhu, ktoré majú záruku po celú dobu návratnosti a tým minimalizované riziko pre investora.

Môže do fotovoltaickej elektrárne udriet blesk?

Do fotovoltaickej elektrárne inštalovanej na streche domu samozrejme môže udriet blesk, avšak predpokladom pre správnu inštaláciu je, že strecha je vybavená funkcným bleskozvodom. Podla požiadaviek investora je možné zaistit dodatocné istenie.

         
         
         

 

 

 

 

 

Aké sú úniky tepla z domu?
Orientačné grafy spotreby energií v domácnosti.
spotreba energie
 
.riger.sk